Riccardo Bagnato, Massimo Isotta, Félix Sandri

 

 

 

BARomandia

Riccardo Bagnato, Massimo Isotta, Félix Sandri

2019, 2020

French-speaking Switzerland current events for Italian-speaking Switzerland!

-> www.rsi.ch/news/dossier/baromandia/